12.08.20 | 15:14

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ » ΔΗΜΟΙ » ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Εργασίες αποκατάστασης ΧΑΔΑ του Δήμου Ν. Προποντίδας
15.04.16 | 10:50

Εργασίες αποκατάστασης ΧΑΔΑ του Δήμου Ν. Προποντίδας

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι τεχνικές παρεμβάσεις και οι εργασίες που εκτελούνται για την αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων Δ.Κ. Σημάντρων και Δ.Κ. Ν. Τρίγλιας που αφορούν σε έκταση 27 στρ. περίπου. 

Τα επί μέρους έργα περιλαμβάνουν:

· Χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης και εξομάλυνσης του αναγλύφου με τη δημιουργία ήπιων κλίσεων.

· Κατασκευή έργων τελικής κάλυψης.

· Έργα διευθέτησης ομβρίων.

· Λοιπά έργα υποδομής (περίφραξη, πύλη εισόδου, κ.λπ.).

Η αποκατάσταση των εν λόγω ΧΑΔΑ κρίνεται απαραίτητη με κύριο στόχο την επανένταξη τους στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής και την αποκατάσταση της ισορροπίας του οικοσυστήματος.

Η συμβατική δαπάνη του έργου (393.242,52 €) χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Ε.Τ.Π.Α.

Το έργο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και αναμένεται να τελειώσει σύντομα.                                                                       

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ