15.06.21 | 18:25
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Εργασία + Ασφάλιση

ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΣΦΑΛΙΣΗ Q & A

Στις 28.02.2020 δημοσιεύτηκε και τέθηκε σε ισχύ ο νέος ασφαλιστικός νόμος 4620/2020, με τον οποίο τροποποιήθηκαν σε σημαντικό βαθμό οι διατάξεις του προηγούμενου ασφαλιστικού ν. 4387/16. 

Βάσει των διατάξεων των νόμων αυτών έχουν αλλάξει σε μεγάλο βαθμό οι κανόνες για τον υπολογισμό συντάξεων σε Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα, καθώς και μια σειρά άλλων ασφαλιστικών διατάξεων.

Το νέο νομοθετικό καθεστώς και η πρακτική εφαρμογή του εγείρουν μια σειρά ερωτημάτων και αποριών.

Συνεπώς, οι αλλαγές πολλές... και οι... απορίες ακόμη περισσότερες!

Από εδώ, λοιπόν, θα επιχειρήσουμε να δώσουμε απαντήσεις σε ασφαλιστικά / εργασιακά / συνταξιοδοτικά θέματα που σας απασχολούν, με σκοπό πάντα, τη σωστή, έγκυρη, νομικά τεκμηριωμένη ενημέρωσή σας!

Στείλτε μας την ερώτηση σας και εμείς είμαστε εδώ για να σας την απαντήσουμε!

 

Στείλτε μας την ερώτησή σας
1.- Ποιες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα χρειαζόμαστε: Οι «όροι συλλογής και χρήσης των προσωπικών δεδομένων» της εταιρείας μας ρυθμίζουν τη χρήση και την αποθήκευση των δεδομένων σας. Μπορείτε να δείτε αυτούς στο παρακάτω link: www.epoli.gr/full.php?category=16. Η εταιρεία «Vote Positive Criterion ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Μ.Ε.Π.Ε.» είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων που μας παρέχετε. Η εταιρεία μας συλλέγει τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων από εσάς: - Όνομα και επώνυμο - email επικοινωνίας - Διεύθυνση IP (Internet Protocol) 2.- Γιατί τα χρειαζόμαστε: Χρειαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας παρέχουμε τις ακόλουθες υπηρεσίες: - Χρήση της πλατφόρμας «Εργασία + Ασφάλιση» και ειδικότερα παροχή δυνατότητας υποβολής ερώτησης και λήψης απάντησης - Διαφήμιση και προωθητικές ενέργειες προϊόντων και υπηρεσιών 3.- Που τα επεξεργαζόμαστε: Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα στην έδρα της εταιρείας μας που βρίσκεται στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Μοροζίνη, αρ. 1Α και Λακωνίας. Η επεξεργασία και η αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται από την ίδια την εταιρεία μας στην έδρα της. Κανένας τρίτος (πάροχος υποστηρικτικής υπηρεσίας ή άλλος) δεν έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα εκτός αν αυτό απαιτείται ρητά από το Νόμο ή αν προβλέπεται από συμβάσεις που έχει καταρτίσει η εταιρεία μας για την παροχή σε αυτή υποστηρικτικών υπηρεσιών. Στην τελευταία περίπτωση οι πάροχοι αναλαμβάνουν υποχρεώσεις που απορρέουν από τον GDPR και είναι πλήρως εναρμονισμένοι με αυτόν. 4.- Πόσο καιρό τα κρατάμε; Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, προκειμένου να διευκολύνουμε τη χρήση της προσφερόμενης από την εταιρεία μας υπηρεσίας. Μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, τα προσωπικά σας δεδομένα θα καταστρέφονται αμετάκλητα. Όλα τα δεδομένα που τηρούνται από εμάς προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή ειδοποιήσεων για εμπορικούς λόγους ή λόγους που σχετίζονται με την παρεχόμενη από εμάς υπηρεσία, θα τηρούνται από εμάς έως ότου εσείς μας ενημερώσετε ότι δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνεται αυτές τις ειδοποιήσεις και πληροφορίες. 5.- Ποια είναι τα δικαιώματά σας; Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι κάποιο ή κάποια από τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούμε είναι εσφαλμένο ή ατελές, έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε να δείτε αυτές τις πληροφορίες, να τις διορθώσετε ή να τις διαγράψετε. Σε περίπτωση που επιθυμείτε διευκρινίσεις σχετικά με τον από μέρους μας χειρισμό των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο email: info@vpc-athens.gr ή εγγράφως με ταχυδρομική αποστολή στη διεύθυνση: Μοροζίνη, αρ. 1Α και Λακωνίας, Μαρούσι Αττικής. Η εταιρεία μας θα σας παράσχει όλες τις απαραίτητες διευκρινίσεις το συντομότερο δυνατό.

Οι πιο πρόσφατες ερωτήσεις