23.01.21 | 15:44

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εργασία πτυχιούχων, εργατών σε Δήμους, Δημόσιο [Προκηρύξεις]
11.01.21 | 10:04

Εργασία πτυχιούχων, εργατών σε Δήμους, Δημόσιο [Προκηρύξεις]

Το epoli.gr σε συνέχεια των καθημερινών δημοσιεύσεων Προκηρύξεων του «στενού», «ευρύτερου» Δημοσίου, των ΟΤΑ (Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης) [Δείτε εδώ της Κυριακής], σήμερα, παρουσιάζει νέες, Δήμων, Νομικών Προσώπων του Δημοσίου. [Επισυνάπτονται οι Προκηρύξεις]

Συγκεκριμένα,

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τριών (3) ατόμων, για την υλοποίηση Υποέργου:

  • ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 12 μήνες με ανανέωση ή παράταση έως το τέλος της πράξης, 1 άτομο.
  • ΠΕ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ: Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 12 μήνες με ανανέωση ή παράταση έως το τέλος της πράξης, 1 άτομο.
  • ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ: Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 12 μήνες με ανανέωση ή παράταση έως το τέλος της πράξης [Μερική Απασχόληση (4ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ - 5 ΗΜΕΡΕΣ)], 1 άτομο.

Αιτήσεις: 13/01 – 22/01/2021.

 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών:

  • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (φορτωτή): 8 μήνες.

Αιτήσεις: 12/01 – 21/01/2021.

 

ΕΚΕΦΕ

Προκήρυξη για την πρόσληψη επιστημονικού συνεργάτη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση ερευνητικού προγράμματος / έργου:

  • Μια (1) θέση Πτυχιούχου ΑΕΙ επιστήμης πληροφορικής.

Αιτήσεις έως 27/01/2021.

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «Ο.Α.Σ.Π.»

Προκήρυξη θέσης σύμβασης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης Έργου.

Απαιτούμενα προσόντα

1. Πτυχίο Γεωλογίας ή Μηχανικού Ορυκτών Πόρων.

2. Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Proficiency).

3. Τεκμηριωμένη εμπειρία σε θέματα γεωφυσικής και επεξεργασίας σεισμολογικών δεδομένων.

4. Γνώση γλωσσών προγραμματισμού Python, Matlab και γνώση σε λειτουργικό σύστημα Linux.

Αιτήσεις έως 18/01/2021.

 

 

 

Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΦΕ | Προβολή/κατέβασμα
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «Ο.Α.Σ.Π.» | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ