02.10.20 | 02:21

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εργασία σε Δήμους - Υπουργεία: Προκηρύξεις ξεκινούν σήμερα - Ποιες “τρέχουν”
16.09.20 | 08:22

Εργασία σε Δήμους - Υπουργεία: Προκηρύξεις ξεκινούν σήμερα - Ποιες τρέχουν

Νέες προκηρύξεις πρόσληψης συμβασιούχων – ευκαιρίες εργασίας από δήμους, νομικά πρόσωπα Υπουργείων, παρουσιάζει σήμερα το epoli.gr. [Επισυνάπτονται]

Συγκεκριμένα,

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

Πρόθεση του Δήμου Κασσάνδρας να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-07-2021 για τις ανάγκες του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Κασσάνδρειας.

Αιτήσεις έως 18/09/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής καθημερινής 3ωρης απασχόλησης, ενός (1) ατόμου για την καθαριότητα του Δημοτικού Σχολείου της τοπικής κοινότητας Μεσούντας:

 • ΥΕ Καθαριστές/στριες σχολικών μονάδων

Αιτήσεις: 16/09 – 18/09/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε τέσσερα (4) άτοµα, για την κάλυψη αναγκών του τµήµατος Λειτουργίας Κ.Α.Π.Η. της ∆/νσης Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας του ∆ήµου Λαρισαίων οι οποίοι θα απασχοληθούν ανά ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης:

 • ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Η ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ: 2
 • ΠΕ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΩΝ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ: 2

Αιτήσεις: 17/09 – 21/09/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ

Πλήρωση τριών (3) θέσεων σχολικών τροχονόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου.

Αιτήσεις: 17/09 – 23/09/2020.

 

Ε.ΚΕ.Β.Ε. “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ”

Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού / Βιοεπιστήμονα στο πλαίσιο Έργου.

Αιτήσεις έως 29/09/2020.

 

ΕΚΕΤΑ

1. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού [Μηχανολόγος Μηχανικός] που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου, στην οποία θα προσδιορίζεται η αποκλειστική απασχόληση σε Πράξη.

Αιτήσεις έως 01/10/2020.

2. Προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού [Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή Μαθηματικός ή συναφής ειδικότητα] που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

Αιτήσεις έως 01/10/2020.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ», για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020:

 • ΠΕ Αρχαιολόγων: 1
 • ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων: 1
 • ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού με εμπειρία στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή αρχαιολογικών έργων: 1
 • ΔΕ Εξειδικευμένων Εργατοτεχνιτών: 4
 • ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών: 3

Αιτήσεις: 16/09 – 22/09/2020.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΙΛΚΙΣ

Πρόσληψη επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών στους κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους της αρχαίας Μορρύλου και του Παλατιανού:

 • ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών σε αρχαιολογικές εργασίες και ελλείψει αυτών ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών σε οικοδομικές εργασίες: 15 θέσεις
 • ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης και ελλείψει αυτών ΔΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης: 1 θέση

Αιτήσεις: 16/09 – 22/09/2020.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών στο πλαίσιο Πράξης για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 24-07-2021 - και εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη της Πράξης – με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη της Πράξης ως εξής:

 • ΠΕ Αρχαιολόγων: 1

Αιτήσεις: 16/09 – 22/09/2020.

 

 

 

* Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

∆ΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
Ε.ΚΕ.Β.Ε. “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ” | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 1 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΚΕΤΑ 2 | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΙΛΚΙΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ