20.10.20 | 20:33

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εργασία ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ σε Δήμους: Οι αιτήσεις που ξεκινούν από σήμερα - Αυτές που έρχονται
29.09.20 | 08:32

Εργασία ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ σε Δήμους: Οι αιτήσεις που ξεκινούν από σήμερα - Αυτές που έρχονται

Σήμερα, το epoli.gr παρουσιάζει Προκηρύξεις (επισυνάπτονται) απασχόλησης με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προσωπικού πολλών ειδικοτήτων από δήμους και νομικά πρόσωπα αυτών.

Συγκεκριμένα,

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα ένα (31) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα:

 • ΥΕ Εργατών καθαριότητας (συνοδών απορριμματοφόρων): 8 μήνες, 20 άτομα
 • ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων οχημάτων: 8 μήνες, 5
 • ΔΕ Ηλεκτρολόγων (Α’ ειδικότητας οποιασδήποτε κατηγορίας): 8 μήνες, 2
 • ΔΕ Ηλεκτρολόγων (ΣΤ’ ειδικότητας οποιασδήποτε κατηγορίας): 8 μήνες, 2
 • ΠΕ Ηλεκτρολόγων – Μηχανολόγων Μηχανικών: 8 μήνες, 1
 • ΤΕ Ηλεκτρολόγων – Μηχανολόγων Μηχανικών: 8 μήνες, 1

Αιτήσεις: 29/09 – 08/10/2020.

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ

Πρόσληψη έως είκοσι πέντε (25) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους»:

 • ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: Έως 25 Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής. Κριτήρια αξιολόγησης σύμφωνα με το οργανωτικό πλαίσιο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Έως οκτώ (8) μήνες

Αιτήσεις: 30/09 – 13/10/2020.

 

Ν.Π.∆.∆. ∆ΗΜΟΥ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

Πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών:

 • ΥΕ ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑ: 8 µήνες, 1 άτομο
 • ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ: 8 µήνες, 1

Αιτήσεις: 29/09 – 08/10/2020.

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Πρόσληψη έως δεκαπέντε (15) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Γενικών και Ειδικών Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» Μεγάλης Διάρκειας περιόδου 2020 – 2021:

 • ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: 15 Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής. Κριτήρια αξιολόγησης σύμφωνα με το οργανωτικό πλαίσιο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Έως οκτώ (8) μήνες

Αιτήσεις: 29/09 – 12/10/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Πρόσληψη καλλιτεχνικού μουσικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου μερικής απασχόλησης (ωρομίσθιοι) με αντίτιμο, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων, για την κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Ωδείου:

 • ΤΕ Μουσικών (Καθηγητής ανωτέρων Θεωρητικών) μερικής απασχόλησης (εβδομαδιαίας απασχόλησης 35 ωρών): Από 01/11/2020 έως 31/07/2021, 1 άτομο
 • ΤΕ Μουσικών (Καθηγητής βιολιού – με παράλληλη συμμετοχή στην ορχήστρα εγχόρδων) μερικής απασχόλησης (εβδομαδιαίας απασχόλησης 26ωρών): Από 01/11/2020 έως 31/07/2021, 1
 • ΤΕ Μουσικών (Καθηγητής βιολιού – με παράλληλη συμμετοχή στην ορχήστρα εγχόρδων) μερικής απασχόλησης (εβδομαδιαίας απασχόλησης 20 ωρών): Από 01/11/2020 έως 31/07/2021, 1
 • ΤΕ Μουσικών (Καθηγητής Φλάουτου) μερικής απασχόλησης (εβδομαδιαίας απασχόλησης 22 ωρών): Από 01/11/2020 έως 31/07/2021, 1
 • ΤΕ Μουσικών (Καθηγητής Μονωδίας) μερικής απασχόλησης (εβδομαδιαίας απασχόλησης 35 ωρών): Από 01/11/2020 έως 31/07/2021, 1
 • ΤΕ Μουσικών (Καθηγητής Ντραμς) μερικής απασχόλησης (εβδομαδιαίας απασχόλησης 25 ωρών): Από 01/11/2020 έως 31/07/2021, 1
 • ΠΕ Μουσικών (Καθηγητής Όμποε – Θεωρητικά Υποχρεωτικά & Ανώτερα) μερικής απασχόλησης (εβδομαδιαίας απασχόλησης 25 ωρών): Από 01/11/2020 έως 31/07/2021, 1
 • ΤΕ Μουσικών (Καθηγητής Βυζαντινής, Εκκλησιαστικής και Παραδοσιακής Μουσικής – θεωρία Τραγούδι) – μερικής απασχόλησης (εβδομαδιαίας απασχόλησης 10 ωρών): Από 01/11/2020 έως 31/07/2021, 1
 • ΤΕ Μουσικών (Καθηγητής Κλασσικής Ηλεκτρικής κιθάρας) μερικής απασχόλησης (εβδομαδιαίας απασχόλησης 10 ωρών): Από 01/11/2020 έως 31/07/2021, 1
 • ΤΕ Μουσικών (Καθηγητής Κοντραμπάσου – Ηλεκτρικού Μπάσου) μερικής απασχόλησης (εβδομαδιαίας απασχόλησης 10 ωρών): Από 01/11/2020 έως 31/07/2021, 1

Αιτήσεις: 30/09/2020 έως και 09/10/2020 και ώρα 24:00.

 

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα:

 • ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (με Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου): Οκτώ (8) μήνες, 2 άτομα
 • ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (με Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου): Οκτώ (8) μήνες, 1
 • ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Συνοδοί Απορριμματοφόρων): Οκτώ (8) μήνες, 7
 • ΥΕ Εργατών Ύδρευσης: Οκτώ (8) μήνες, 6
 • ΥΕ Εργατών Αποχέτευσης: Οκτώ (8) μήνες, 4

Αιτήσεις: 30/09 – 09/10/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

H Kοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Τυρνάβου (ΚΕ.ΔΗ.Τ.) ως φορέας υλοποίησης των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους», που θα πραγματοποιηθούν στο Δήμο Τυρνάβου, για την περίοδο 2020-2021 με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, θα προσλάβει 10 καθηγητές/τριες Φυσικής Αγωγής έως και 8 (οκτώ) μήνες, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με ωριαία αποζημίωση.

Αιτήσεις: 01/10 – 10/10/2020.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πρόσληψη 102 8μηνιτων από το Υπουργείο Πολιτισμού - Ξεκινούν οι αιτήσεις [Η Προκήρυξη]

 

 

 

Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
Ν.Π.∆.∆. ∆ΗΜΟΥ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ