11.07.20 | 17:56

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ » ΔΗΜΟΙ » ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Έργα Ψηφιακής Σύγκλισης στο Δήμο Παρανεστίου
01.10.13 | 14:40

Έργα Ψηφιακής Σύγκλισης στο Δήμο Παρανεστίου

Στο πλαίσιο του προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΓΗΣ, ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ & ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ» στην Ανατολική Μακεδονίας, του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013, ο Δήμος Παρανεστίου έχει παραλάβει τη Σύμφωνη Γνώμη, για την δημοπράτηση του παραπάνω έργου, συνολικής αξίας 750.000,00 Ευρώ .

Με βάση το έργο αυτό θα δημιουργηθούν ψηφιακές υποδομές, περιεχόμενο και υπηρεσίες με τις οποίες θα εξυπηρετούνται και θα πληροφορούνται οι δημότες - κάτοικοι και επισκέπτες, σε θέματα πολιτιστικά, ιστορικά, φυσιολατρικά και γαστρονομικά αντικείμενα με ψυχαγωγικό, συμμετοχικό και διαδραστικό τρόπο.

Με λίγα λόγια θα δημιουργηθεί μια «ψηφιακή γέφυρα», η οποία θα προβάλλει ένα ολοκληρωμένο πολιτιστικό και τουριστικό προϊόν.

Το έργο θα υλοποιηθεί σε τρία υποέργα:

- Προμήθεια, ρύθμιση και εγκατάσταση εξοπλισμού και υποδομών λειτουργίας.

- Συγκέντρωση, επεξεργασία και ανάπτυξη περιεχομένου και διαδραστικού λογισμικού.

- Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών και συστημάτων διάθεσης περιεχομένου.

Μετά την έγκριση σύμφωνης γνώμης από το Υπουργείο, θα εισηγηθεί η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου προς την Οικονομική Επιτροπή, για την έγκριση των όρων δημοπράτησης, ώστε να προχωρήσει στην επιμέρους δημοπράτηση του έργου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ