06.06.20 | 21:08

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ » ΔΗΜΟΙ » ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

Επιχορήγηση "μαμούθ" στο Δήμο Καλαμαριάς για πληρωμή οφειλών
09.12.13 | 16:51

Επιχορήγηση μαμούθ στο Δήμο Καλαμαριάς για πληρωμή οφειλών

Τη χορήγηση συνολικού ποσού έως 57.936.027 € στο Δήμο Καλαμαριάς, αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του προς τρίτους αποφάσισε το Υπουργείο Εσωτερικών. 

Η εν λόγω επιχορήγηση θα αποδοθεί τμηματικά, ανάλογα με τις δυνατότητες απορρόφησης του φορέα και σύμφωνα με τις σχετικές μεταφορές πιστώσεων από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, με χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπό τον τίτλο «Επιχορηγήσεις εποπτευόμενων φορέων του ΥΠ.ΕΣ.- Κάλυψη ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων». 

Η παρούσα επιχορήγηση προς το Δήμο Καλαμαριάς είναι συμπληρωματική της επιχορήγησης η οποία είχε αποδοθεί με την υπ’ αριθμ. 16349/24-04-2013 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. 

Για την εξόφληση των παραπάνω οφειλών απαιτείται η δημιουργία ειδικού λογαριασμού του Δήμου με τίτλο «Υπουργείο Εσωτερικών - Εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων Δήμου…» στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, προκειμένου να διευκολύνεται η παρακολούθηση της διαδικασίας πληρωμών και η διενέργεια σχετικών ελέγχων που απορρέουν από συμβατική υποχρέωση του Υπουργείου Εσωτερικών έναντι του Υπουργείου Οικονομικών. 

Οι εντολές εξόφλησης με τους τραπεζικούς λογαριασμούς (IBAN) των τελικών δικαιούχων θα υποβάλλονται από το Δήμο στο Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο εν συνεχεία θα τους αποστέλλει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων προς πληρωμή. 

Το ανωτέρω ποσό αποτελεί έσοδο του Κ.Α. 1215 του Προϋπολογισμού εσόδων οικονομικού έτους 2013 του δικαιούχων φορέα και της κατηγορίας εσόδων «Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ