20.02.19 | 04:51

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΝΣΚ: Επιστροφή εισφορών εν ενεργεία Δημοτικών Υπαλλήλων και συνταξιούχων
10.02.18 | 13:38

ΝΣΚ: Επιστροφή εισφορών εν ενεργεία Δημοτικών Υπαλλήλων και συνταξιούχων

Υπέρ της δυνατότητας επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών, για τη λήψη του συμπληρωματικού εφάπαξ βοηθήματος, σε συνταξιούχους και εν ενεργεία υπαλλήλους, του τέως Ταμείου Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΥΔΚΥ), σε συνέχεια κατάργησης του σχετικού ΠΔ 674/1979 (κράτηση 1% επί των αποδοχών προς σχηματισμό του ασφαλιστικού κεφαλαίου), γνωμοδότησε το Τμήμα Στ’ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, απαντώντας σε ερώτημα του ΕΦΚΑ, όπως αποκαλύπτει, σήμερα, το epoli.gr.

Ειδικότερα, το ΝΣΚ, ομόφωνα, γνωμοδότησε για τα εξής:

Α) Οι εν ενεργεία, μέχρι σήμερα υπάλληλοι του τ. ΤΥΔΚΥ, στους οποίους έχουν γίνει κρατήσεις προκειμένου να λάβουν το συμπληρωτικό εφάπαξ, μέχρι την κατάργηση του π.δ. 674/1979 (2-7-15), αν και τίθεται θέμα επιστροφής των καταβληθεισών εισφορών, δεν δικαιούνται ακόμη να την αξιώσουν, δεδομένου ότι, κατά πρόβλεψη των άρθρων 38 παρ.2 και 56 παρ.2 του ν. 2084/1992, η απαίτηση γεννάται με την αποχώρηση των υπαλλήλων από την υπηρεσία.

Β) Οι υπάλληλοι οι οποίοι κατάστησαν συνταξιούχοι, είτε πριν, είτε μετά την κατάργηση του π.δ. 674/1979, δικαιούνται να αξιώσουν την επιστροφή των ποσών που κατέβαλαν.

Γ) Όσοι εξήλθαν από την υπηρεσία τους μέχρι την 12η-5-2016, δικαιούνται έντοκη καταβολή των εισφορών που κατέβαλαν, ενώ όσοι εξέρχονται από την υπηρεσία, μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία, με οποιοδήποτε τρόπο, η επιστροφή των καταβληθεισών εισφορών τα τους αποδοθεί άτοκα.  

Τέλος, στην γνωμοδότηση επισημαίνεται ότι, η αξίωση (επιστροφή εισφορών) μπορεί να ασκηθεί, εάν συντρέχουν αθροιστικά, σε καθένα των δικαιούχων, όλες οι προϋποθέσεις εφαρμογής των κρίσιμων διατάξεων, που αναφέρονται στη Γνωμοδότηση.

 

Ακολουθεί η Γνωμοδότηση

Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΣΚ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ