08.12.19 | 02:46

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ » ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ » ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Επιστολή Χατζημάρκου προς τον Δ. Αβραμόπουλο για το Μεταναστευτικό
11.08.15 | 12:22

Επιστολή Χατζημάρκου προς τον Δ. Αβραμόπουλο για το Μεταναστευτικό

Επιστολή προς τον Επίτροπο Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων & Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δημήτρη Αβραμόπουλο, απέστειλε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, με την οποία ζητεί να εξετασθεί η δυνατότητα άμεσης στήριξης της Περιφέρειας από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα μέσω του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, προκειμένου να συμβάλει ουσιαστικά και αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση του μεταναστευτικού ζητήματος, το οποίο έχει λάβει εκρηκτικές διαστάσεις στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. 

Ο Περιφερειάρχης απευθύνεται στον κ. Αβραμόπουλο ως αρμόδιο μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με το αίτημα να εξετάσει και να υποστηρίξει την συγκεκριμένη πρόταση, δεδομένου ότι οι διαθέσιμοι εθνικοί πόροι είναι ιδιαίτερα περιορισμένοι, και δεν επιτρέπουν την ανάληψη δράσης σε ικανοποιητικό βαθμό από μέρους της Περιφέρειας. 

Στην επιστολή του ο κ. Χατζημάρκος εκθέτει με συγκεκριμένα στοιχεία  και αριθμούς το εκτός ελέγχου πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα νησιά που δέχονται τον συντριπτικά μεγαλύτερο  όγκο των μεταναστευτικών ροών (Κως, Λέρος, Κάλυμνος, Ρόδος, Φαρμακονήσι, Σύμη, Τήλος, κλπ).

«Οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας καλούνται να διαχειριστούν πολλά προβλήματα στον τομέα της μετανάστευσης και ασύλου και να συμβάλουν αποφασιστικά, καθώς αποτελούν τις πρώτες διοικητικές Αρχές με τις οποίες έρχονται σε επαφή οι μετανάστες, και πρέπει, σύμφωνα και με τις Ευρωπαϊκές και Διεθνείς υποχρεώσεις της Χώρας, να καταστεί δυνατή η παροχή της κατάλληλης, κατά περίπτωση, συνδρομής προς αυτούς», επισημαίνεται στην επιστολή.  

Για να καταστεί αυτό εφικτό, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προτείνει να λειτουργήσει σε δύο επίπεδα, ως προς την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. 

Το πρώτο επίπεδο είναι να οριστεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ως «δικαιούχος» φορέας, όσον αφορά το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει αποδέκτης συνεισφοράς της Ένωσης, για την υλοποίηση δράσεων και παρεμβάσεων, για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού. 

Το δεύτερο επίπεδο είναι να οριστεί, είτε το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου, είτε η Διαχειριστική Αρχή του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου, ως «εντεταλμένη αρχή» ώστε, υπό την ευθύνη της εθνικής «υπεύθυνης αρχής», που είναι το αρμόδιο Υπουργείο και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να εκτελεί καθήκοντα για λογαριασμό της υπεύθυνης αρχής.

Οι προτεινόμενοι φορείς αποτελούν διαχειριστικούς μηχανισμούς με πολυετή, επιτυχημένη, διαχειριστική εμπειρία και αυξημένη τεχνογνωσία, οι οποίοι στα πλαίσια της διαχείρισης των πόρων που διατίθενται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με βάση την Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχής, διαθέτουν πιστοποίηση διαχειριστικής επάρκειας από τις αρμόδιες εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές, και είναι σε θέση να καλύψουν και να ανταποκριθούν στις προδιαγραφές διαχείρισης πόρων του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ