12.08.20 | 14:59

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επέκταση ειδικής άδειας σε ευπαθείς εργαζομένους Δημοσίου και ΟΤΑ - Πώς θα εφαρμοστεί
20.03.20 | 15:07

Επέκταση ειδικής άδειας σε ευπαθείς εργαζομένους Δημοσίου και ΟΤΑ - Πώς θα εφαρμοστεί

Εγκύκλιο για την επέκταση της διευκόλυνσης της δικαιολογημένης απουσίας με ειδική άδεια για το χρονικό διάστημα ισχύος έκτακτων μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στις  ομάδες αυξημένου κινδύνου,

Α) Άτομα με βαριά καρδιοπάθεια.

Β) Άτομα με βαριά πνευμονοπάθεια.

Γ) Άτομα με αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη.

Δ) Καρκινοπαθείς υπό ενεργό ακτινοθεραπεία ή ανοσοθεραπεία

εξέδωσε το Υπουργείο Eσωτερικών. [επισυνάπτεται]

Στα κυριότερα σημεία αυτής τονίζεται,

  • Μεταμοσχευμένοι ασθενείς: Η συγκεκριμένη ομάδα αυξημένου κινδύνου προσδιορίζεται από την Εθνική Επιτροπή προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID -19 συγκεκριμένα ως εξής: Μεταμοσχευμένοι ασθενείς υπό ενεργό ανοσοκαταστολή, που λαμβάνουν 2 ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα.
  • Η ειδική άδεια απουσίας των υπαλλήλων, των προαναφερομένων ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19 χορηγείται υποχρεωτικά.

  • Εφόσον η υπαγωγή του υπαλλήλου στις προαναφερόμενες ομάδες δεν προκύπτει από το Αρχείο της Υπηρεσίας και το προσωπικό μητρώο του, θα πρέπει να κατατίθενται ή να αναζητούνται αρμοδίως ιατρικές γνωματεύσεις που έχουν ήδη χορηγηθεί ή θα χορηγηθούν για τον σκοπό αυτό ή άλλα δικαιολογητικά, όπως π.χ. πιστοποιητικά ΚΕΠΑ εν ισχύ, γνωμάτευση δημόσιου νοσοκομείου κ.ο.κ.

  • Οι υπάλληλοι του Δημοσίου που δεν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω διατάξεις της σχετικής ΠΝΠ και της ΚΥΑ ως ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη covid19, δύνανται κατά την κρίση των αρμοδίων θεραπόντων ιατρών τους να προσκομίσουν εκείνα τα δικαιολογητικά δυνάμει των οποίων είναι δυνατή η χορήγηση άδειας στους υπαλλήλους αυτούς, σύμφωνα με τις πάγιες κείμενες διατάξεις (π.χ. αναρρωτική άδεια) ή εναλλακτικά θα ήταν και πάλι δυνατή η στάθμιση της δυνατότητας παροχής εκ μέρους τους αποκλειστικά παροχής εξ αποστάσεως εργασίας.

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ