13.06.21 | 11:02

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ » ΔΗΜΟΙ » ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Επανελέγχει τους δικαιούχους των προνοιακών επιδομάτων ο Δήμος Ηρακλείου
04.04.14 | 09:23

Επανελέγχει τους δικαιούχους των προνοιακών επιδομάτων ο Δήμος Ηρακλείου

Το Τμήμα Εφαρμογής Επιδοματικής Πολιτικής & Ελέγχου του Δήμου Ηρακλείου, ως επίσημος φορέας παροχής των επιδομάτων Πρόνοιας στον Δήμο Ηρακλείου και στους υποστηριζόμενους διοικητικά Δήμους του Νομού Ηρακλείου, θα προχωρήσει σε επανέλεγχο των δικαιολογητικών και ταυτοποίηση όλων των επιδοματούχων του, για το έτος 2014.

Δικαιολογητικά

1. Ταυτότητα του δικαιούχου επιδόματος: Για ανήλικους (πιστοποιητικό γέννησης το οποίο θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία). Για νόμιμους εκπροσώπους (ταυτότητα - εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής - δικαστική συμπαράσταση).

2. Βεβαίωση Μονίμου κατοικίας.

3. Εκκαθαριστικό Εφορίας οικ. έτους 2013 (και Ε1 σε περίπτωση προστατευόμενου μέλους).

4. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του επιδοτούμενου ή του δικαστικού συμπαραστάτη από Δημόσια Υπηρεσία στην οποία θα αναφέρεται (χορηγείται και από την Υπηρεσία):

Α. Η ασφαλιστική κατάσταση του επιδοτούμενου.

Β. Ότι δεν εισπράττουν επίδομα/σύνταξη ή οικονομική ενίσχυση για τον ίδιο λόγο ή διαφορετικό από άλλο Φορέα της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Γ. Θα ενημερώσουν την Υπηρεσία σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας, εισαγωγής σε ίδρυμα, μετοίκησης στο εξωτερικό άνω των 6 μηνών και γενικά οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων τους.

Δ. Δεν εργάζονται.

5. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας (προσωπικά στοιχεία) και της σελίδας θεώρησης του Βιβλιαρίου Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης.

6. Φωτοτυπία του λογαριασμού Τράπεζας ή ΕΛΤΑ.

7. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

8. Εξουσιοδότηση για την κατάθεση δικαιολογητικών από τρίτο πρόσωπο. 

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά είναι απαραίτητα για την συνέχιση καταβολής του επιδόματος.

Οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης υποχρεούνται το πρώτο δίμηνο του έτους να προσέρχονται με τα ανωτέρω δικαιολογητικά στην Υπηρεσία.

Η προσέλευση κάθε δικαιούχου στην Υπηρεσία αποτελεί ατομική του υποχρέωση.

Σε αντίθετη περίπτωση είναι πιθανή η διακοπή του επιδόματος και διαγραφή από τα Μητρώα της Υπηρεσίας.

Για περισσότερες πληροφορίες: Τμήμα εφαρμογής επιδοματικής πολιτικής & ελέγχου του Δήμου Ηρακλείου, στο τηλέφωνο 2813 409530.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ