26.10.20 | 20:37

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ » ΔΗΜΟΙ » ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Επαναληπτικές δημαιρεσίες στο Δήμο Καλαβρύτων - Τα αποτελέσματα
15.09.14 | 08:59

Επαναληπτικές δημαιρεσίες στο Δήμο Καλαβρύτων - Τα αποτελέσματα

Στις χθεσινές επαναληπτικές δημαιρεσίες στο Δήμο Καλαβρύτων, εκλέχθηκαν: Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ο επικεφαλής της Παράταξης της μείζονος αντιπολίτευσης Δημήτριος Κατσικόπουλος και Γραμματέας η πρώτη σε σταυρούς Δημοτική Σύμβουλος της Παράταξης της πλειοψηφίας Χαρά Γεωργακοπούλου.

Ο Αντιπρόεδρος και η Γραμματέας, εκλέχθηκαν σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος και συγκεκριμένα το άρθρο 64 παρ. 4 εδαφ. β του «Καλλικράτη».

Επίσης, εκλέχθηκαν ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής - τακτικά - οι: Δουκλιάς Σωτήρης, Τσιμπρής Μιχάλης, Μαγκαφάς Νίκος, Χουλιάρας Δημήτρης, Κατσικόπουλος Δημήτρης και Φιλιππόπουλος Ιωάννης και αναπληρωματικά οι: Γεωργακοπούλου Χαρά, Καρράς Βασίλης, Παπαναγιώτου Ευτυχία, Ροδόπουλος Νικόλαος και Μηλιτσόπουλος Παναγιώτης.

Επίσης, εκλέχθηκαν μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής - τακτικά - οι: Γεωργακοπούλου Χαρά, Παπαδάτου Χρύσα, Πανουτσακοπούλου Στέλλα, Φλογεράς Ευθύμιος, Καραγιάννη – Παπαδάτου Φρόσω και Βασιλόπουλος Λεωνίδας και αναπληρωματικά οι: Αναστασοπούλου – Πεντζιά Ανδριάνα, Λιακόπουλος Παναγιώτης, Τζόβολος Ευθύμιος, Κούκιος Κωνσταντίνος και Βαρβιτσιώτης Παναγιώτης.

Τέλος, εκλέχθηκαν ως εκπρόσωποι του Δήμου Καλαβρύτων, στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Δυτικής Ελλάδος οι: Ανδρέας Ζυγούρας (από την πλειοψηφία) και Νικόλαος Σφαραγκούλιας (από τη μειοψηφία), ως τακτικοί, και Στέλλα Πανουτσακοπούλου (από την πλειοψηφία) και Γεώργιος Γιάνναρος (από τη μειοψηφία), ως αναπληρωματικοί.

Τα πρακτικά της παραπάνω εκλογής θα σταλούν για έλεγχο νομιμότητας, σύμφωνα με το νόμο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ