19.01.19 | 05:55

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το έντυπο των φετινών φορολογικών δηλώσεων - Η διαδικασία [ΦΕΚ]
18.04.18 | 08:28

Το έντυπο των φετινών φορολογικών δηλώσεων - Η διαδικασία [ΦΕΚ]

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, η Απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2017, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή.

Η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων γίνεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής λόγω αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ή εφόσον κρίνεται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν συντρέχει αντικειμενική και πραγματική αδυναμία υποβολής της δήλωσης με ηλεκτρονικό τρόπο, επιτρέπεται να υποβληθούν αυτές σε χειρόγραφη μορφή στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.

Στα άξια αναφοράς ότι, το αφορολόγητο "χτίζεται" με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής και ότι, τα ποσά υπολογίζονται από τον φορολογούμενο και όχι από τη Φορολογική Διοίκηση. Δηλαδή, τα ποσά ηλεκτρονικών πληρωμών δεν θα είναι προσυμπληρωμένα από τη Φορολογική Διοίκηση. 

Ακολουθεί το ΦΕΚ

ΤΟ ΦΕΚ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ