12.07.20 | 15:27

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Οι Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Κορυδαλλού
09.09.19 | 12:07

Οι Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Κορυδαλλού

Με απόφαση του Δημάρχου Νίκου Χουρσαλά και μετά από τη σύμπραξη των παρατάξεων «Κορυδαλλός - Ένα Βήμα Μπροστά» και «Δήμος για Όλους», ορίστηκαν ως Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι με αντικείμενο την εποπτεία και τον συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου, πέντε Δημοτικοί Σύμβουλοι της πλειοψηφίας.

Συγκεκριμένα:

  • Απόστολος Αρώνης, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για το Περιβάλλον και την Εμπορική Δραστηριότητα στο Δήμο
  • Νίκος Ζήσης, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για την Υγεία και την Πρόληψη
  • Φίλιππος Θεοφιλίδης, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για τα Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων
  • Δημήτρης Παπαδογεωργής, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για θέματα υποδομών στις περιοχές Σχιστού και Δεξαμενής, στον Άνω Κορυδαλλό
  • Μιχάλης Τζιρίτας, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για την ανάπτυξη του Πρασίνου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ