16.05.21 | 20:20

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ » ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ » ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ένταξη έργων 9,8 εκατ. ευρώ στο ΔΕΠΙΝ της Περιφέρειας Πελοποννήσου
29.10.13 | 16:46

Ένταξη έργων 9,8 εκατ. ευρώ στο ΔΕΠΙΝ της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Πέτρος Τατούλης, ύστερα από την θετική αξιολόγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου υπέγραψε, στο πλαίσιο της πρόσκλησης Νο 22 του ΔΕΠΙΝ - Πελοποννήσου», τις αποφάσεις ένταξης για χρηματοδότηση από το ΔΕΠΙΝ - Πελοποννήσου 2007 - 2013 των έργων:

1. «Προμήθεια – Εγκατάσταση- Θέση σε λειτουργία συστήματος φυγοκεντρικού διαχωριστήρα αφυδάτωσης ιλύος Κ. Η/Μ εξοπλισμού – ΕΕΛ Τολού- ΔΕΥΑ Ναυπλίου», συνολικoύ προϋπολογισμού με ΦΠΑ 221.400,00 € με δικαιούχο τη ΔΕΥΑ Ναυπλίου.

2. «Αποχέτευση λυμάτων ΔΕΥΑΝ – Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου Δ.Δ. Δρεπάνου», συνολικoύ προϋπολογισμού με ΦΠΑ 4.120.500,00 € με δικαιούχο τη ΔΕΥΑ Ναυπλίου.

3. «Αποχετευτικό Δίκτυο Λυμάτων Δήμου Ευρωστίνης – Επέκταση και Αναβάθμιση Βιολογικού Καθαρισμού Ξυλοκάστρου – Τμήμα 1 : Aποχετευτικά έργα ΔΕ Ξυλοκάστρου», συνολικoύ προϋπολογισμού με ΦΠΑ 2.300.100,00 € με δικαιούχο τη ΔΕΥΑ Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.

Η προτεινόμενη Πράξη «Προμήθεια - Εγκατάσταση - Θέση σε λειτουργία συστήματος φυγοκεντρικού διαχωριστήρα αφυδάτωσης ιλύος Κ. Η/Μ εξοπλισμού - ΕΕΛ Τολού - ΔΕΥΑ Ναυπλίου» αφορά στην προμήθεια του παρακάτω εξοπλισμού για τις Εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού του Τολού:

Ενός φυγοκεντρικού διαχωριστήρα, ενός κοχλιομεταφορέα, μίας αντλίας τροφοδοσίας ιλύος, ενός συγκροτήματος παρασκευής διαλύματος πολυηλεκτρολύτη, μίας αντλίας δοσομέτρησης, ενός πιεστικού συγκροτήματος και ενός πίνακα διανομής ισχύος και αυτοματισμών.

Η προτεινόμενη Πράξη «Αποχέτευση λυμάτων ΔΕΥΑΝ – Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου Δ.Δ. Δρεπάνου» αφορά την ολοκλήρωση του Δικτύου Αποχέτευσης του οικισμού Δρέπανου της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος.

Τα λύματα πού θα συλλέγονται από το νέο τμήμα δικτύου θα οδηγούνται στην υφισταμένη ΕΕΛ Άργους - Ναυπλίου. Ειδικότερα, προβλέπεται κατασκευή Κ.Α.Α.,(καταθλιπτικού),μήκους L=5,55 χλμ, εσωτερικού δικτύου από σωλήνες, P.V.C., Φ 200 -250-315 χιλ., μήκους L= 7,4 χιλ., και τριών νέων αντλιοστασίων.

Η προτεινόμενη Πράξη «Αποχετευτικό Δίκτυο Λυμάτων Δήμου Ευρωστίνης – Επέκταση και Αναβάθμιση Βιολογικού Καθαρισμού Ξυλοκάστρου – Τμήμα 1: Aποχετευτικά έργα ΔΕ Ξυλοκάστρου» αφορά την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης λυμάτων στις Τοπικές Κοινότητες Μελισσίου & Καρυωτίκων του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, από σωλήνες Πολυπροπυλενίου (ΡΡ), διπλού δομημένου τοιχώματος, δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN8. Το συνολικό μήκος των δικτύων που κατασκευάζονται ανέρχεται στα 12,2 χιλιόμετρα.

Ένταξη και της ολοκλήρωσης του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Μεσσήνης

Ομοίως, ο κ. Τατούλης υπέγραψε με διαφορετική απόφαση την ένταξη για χρηματοδότηση ακόμα δύο έργων στο ΔΕΠΙΝ - Πελοποννήσου 2007 - 2013 συνολικού προϋπολογισμού 3,367,000.00 €.

Ειδικότερα:

1. “Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης για ενίσχυση υδρευτικών αναγκών από Άγιο Παύλο προς Τοπικές Κοινότητες & Δημοτική Κοινότητα Μεσσήνης του Δήμου Μεσσήνης, Β΄ Φάση (Α΄ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)” συνολικού προϋπολογισμού 2,807,000.00 € και επιλέξιμου προϋπολογισμού 2,282,113.82 €.

Αντικείμενο της πράξης είναι η εκτέλεση της Β’ φάσης του ολοκληρωμένου έργου ύδρευσης του Δήμου Μεσσήνης, το οποίο σε συνδυασμό με τον Β’ ειδικό π/υ ολοκληρώνει την μελέτη ύδρευσης του Δήμου και αντιμετωπίζει συνολικά τα προβλήματα ύδρευσης του Δήμου.

Πιο συγκεκριμένα σε αυτό τον ειδικό π/υ προβλέπεται:

Η κατασκευή του αγωγού δικτύου από τον κόμβο Κ76.1 (όρια Τ.Δ. Ανδρούσας καποδιστριακού Δήμου Ανδρούσας με Τ.Δ.Λυκοτράφου Δήμου Μεσσήνης) έως και την δεξαμενή στον κόμβο Κ131 Τοπικής Κοινότητας Μυρτοποταμιάς (κλάδος Κ76.1 – Κ78 – Κ131 μήκος 1.271 μ.). Η κατασκευή του αγωγού δικτύου από τον κόμβο Κ78 έως και την δεξαμενή στον κόμβο Κ132 Τοπικής Κοινότητας Λευκοχώρας (κλάδος Κ78 – Κ83 – Κ132 μήκος 2.073 μ.). Η κατασκευή του αγωγού δικτύου από τον κόμβο Κ83 έως και την δεξαμενή στον κόμβο Κ133 Τοπικής Κοινότητας Δρακονερίου (κλάδος Κ83 – Κ91 – Κ133 μήκος 4.819 μ.). Η κατασκευή του αγωγού δικτύου από τον κόμβο Κ91 έως και την δεξαμενή στον κόμβο Κ130 Τοπικής Κοινότητας Ανάληψης (κλάδος Κ91 – Κ62 – Κ130 μήκος 3.669 μ.). Η κατασκευή του αγωγού δικτύου από τον κόμβο Κ62 έως τον κόμβο Κ50 πλησίον υδατόπυργου Μεσσήνης (κλάδος Κ62 – Κ70 – Κ50 μήκος 6.727 μ.).

Συνολικά δηλαδή προβλέπεται η κατασκευή αγωγού δικτύου μήκους 18.559 μ. 

Οι σωληνώσεις του δικτύου συνολικού μήκους 18.559 μέτρων θα είναι από σωλήνες πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας HDPE 3ης γενιάς κατά CEN και τύπου 10 - 16 - 20 atm. Στις διακλαδώσεις αγωγών θα τοποθετηθούν δικλείδες ελέγχου 25 atm (ατμόσφαιρες), εντός φρεατίων εκ σκυροδέματος, για την απομόνωση δικτύου σε περιπτώσεις επισκευών κ.λπ.

Τα τελικά παραδοτέα της πράξης είναι λειτουργικό τμήμα του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης το οποίο θα υδροδοτήσει τη Δημοτική Κοινότητα Μεσσήνης και τις Τοπικές Κοινότητες Λευκοχώρας, Αβραμιού, Δρακονερίου, Μυρτοποταμιάς και την Παραλιακή ζώνη της Δημοτικής Ενότητας Μεσσήνης.

Το παραπάνω δίκτυο αναπτύσσεται εντός των διοικητικών ορίων του «Καποδιστριακού» Δήμου Μεσσήνης στον οποίο την αρμοδιότητα της υπηρεσίας ύδρευσης ασκούσε η ΔΕΥΑΜ, η οποία και σήμερα συνεχίζει να ασκεί.

2. “Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης για ενίσχυση υδρευτικών αναγκών από Άγιο Παύλο προς Τοπικές Κοινότητες και Δημοτική Κοινότητα Μεσσήνης του Δήμου Μεσσήνης, Β΄ Φάση (Β΄ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)”, συνολικού προϋπολογισμού 560,000.00 € και επιλέξιμου προϋπολογισμού 455,284.55 €.

Αντικείμενο της πράξης είναι η εκτέλεση της Β’ φάσης με τον Β’ ειδικό π/υ που ολοκληρώνει την μελέτη ύδρευσης του Δήμου και αντιμετωπίζει συνολικά τα προβλήματα ύδρευσης του Δήμου.

Με την ολοκλήρωση του έργου θα λυθεί το πρόβλημα ύδρευσης των δημοτικών διαμερισμάτων του Καποδιστριακού Δήμου Μεσσήνης και του Δημοτικού διαμερίσματος Πολυλόφου του Δήμου Ανδρούσας, μεταφέροντας ικανή ποσότητα νερού από τις Πηγές του Αγίου Παύλου προς τις κατά τόπους δεξαμενές των οικισμών.

Πιο συγκεκριμένα σε αυτό τον ειδικό π/υ προβλέπεται:

- Η κατασκευή του αγωγού δικτύου από τον κόμβο Κ7 (το οποίο βρίσκεται στη διασταύρωση του δρόμου Άγ. Παύλος – Πατσέικα με τον δρόμο προς Πολύλοφο) έως και την δεξαμενή Πολυλόφου Κ2 (κλάδος Κ7 – Κ8 – Κ2 μήκους 1.333 μ.).

- Η κατασκευή του αγωγού δικτύου από τον κόμβο Κ76.1 (όρια Τ.Δ. Ανδρούσας καποδιστριακού Δήμου Ανδρούσας με Τ.Δ.Λυκοτράφου Δήμου Μεσσήνης) έως και τον κόμβο Κ12 (κλάδος Κ76.1 – Κ76 – Κ75 – Κ74 – Κ12 μήκος 1.304 μ.).

Συνολικά δηλαδή προβλέπεται η κατασκευή αγωγού δικτύου μήκους 2.637 μ.

Οι σωληνώσεις του δικτύου μήκους 2.637 μέτρων θα είναι από πολυαιθυλένιο (PE) νομ. διαμέτρου DN 200 και 400 και ονομαστικής πίεσης 10 atm (ατμόσφαιρες).

Το παραπάνω έργο αναπτύσσεται εκτός των διοικητικών ορίων του πρώην Καποδιστριακού Δήμου Μεσσήνης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ