19.09.20 | 05:07

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ » ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ » ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι στην Αγορά ενόψει Πάσχα
26.04.13 | 16:40

Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι στην Αγορά ενόψει Πάσχα

Με δεδομένη την αυξημένη καταναλωτική κίνηση την περίοδο των εορτών του Πάσχα, εντατικοποιούνται οι έλεγχοι όσον αφορά την καταλληλότητα των τροφίμων που διατίθενται προς κατανάλωση και την τήρηση των κανόνων υγιεινής σε καταστήματα και χώρους διάθεσης τροφίμων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Αντιπεριφέρειας Δυτικής Αθήνας.  

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι στα τρόφιμα και ιδιαίτερα στα σημεία λιανικής διάθεσής τους. 

Παράλληλα, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα παραπλάνησης (ελληνοποιήσεις) αλλά και διασφάλισης της ποιότητας των προϊόντων, το καταναλωτικό κοινό θα πρέπει να γνωρίζει τα εξής:

- Τα σφάγια αμνοεριφίων από την Ελλάδα και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν φέρουν: α) σφραγίδα καταλληλότητας (σχήματος ωοειδούς που έχει το γράμμα S και τον κωδικό αριθμό του σφαγείου που έγινε η σφαγή), β) σφραγίδα με το όνομα της χώρας προέλευσης και γ) σφραγίδα με την ένδειξη ΑΜΝΟΣ ή ΕΡΙΦΙΟ ανάλογα με το είδος. Όλες οι παραπάνω σφραγίδες έχουν χρώμα κυανοπράσινο.

Τα σφάγια αμνοεριφίων Τρίτων Χωρών οφείλουν φέρουν τις αντίστοιχες σφραγίδες οι οποίες έχουν χρώμα καστανοκόκκινο.

Η διακίνηση και διάθεση του κρέατος πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η διατήρηση της ψυκτικής αλυσίδας και οι απαιτήσεις της ορθής υγιεινής πρακτικής.

Πρακτικά τα σφάγια θα πρέπει:

α) Να φέρουν ευανάγνωστες τις παραπάνω επισημάνσεις, να είναι καθαρά, χωρίς υπολείμματα τριχών στην επιφάνειά τους, να μην έχουν επιμολυνθεί από περιεχόμενο του πεπτικού σωλήνα στο εσωτερικό τους και να διακινούνται με φορτηγά-ψυγεία που έχουν κτηνιατρική άδεια καταλληλότητας οχήματος.

β) Να αποθηκεύονται μέχρι την πώληση τον τελικό  καταναλωτή, σε ψυχόμενους και καθαρούς χώρους (ψυγεία, ψυχόμενες προθήκες κ.λπ.) και να μην εκτίθενται κρεμασμένα σε τσιγκέλια στο εσωτερικό του κρεοπωλείου εκτός ψύξης και προστασίας από τους ρύπους και τα έντομα.

γ) Τα άτομα που χειρίζονται το κρέας να διαθέτουν βεβαίωση κρεοπώλη από τη Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος και βιβλιάριο υγείας σε ισχύ.

δ) Ο χώρος που γίνεται ο χειρισμός του κρέατος (κρεοπωλεία ή τμήματα κρεοπωλείου εντός υπεραγορών) να έχει άδεια λειτουργίας, να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται κατάλληλα και να αποτρέπει την κυκλοφορία τρωκτικών και εντόμων.

- Τα αυγά θα πρέπει να φυλάσσονται σε χώρο καθαρό, να απουσιάζουν ρύποι από την επιφάνεια του κελύφους τους και να φέρουν σφραγίδα με κωδικό από το κέντρο ωοσκόπησης.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αθήνας, Κώστας Παπαντωνίου, σε σχετική δήλωσή του τόνισε: «Η εντατικοποίηση των ελέγχων και η αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής, ειδικότερα την περίοδο των εορτών που η καταναλωτική κίνηση είναι αυξημένη, προστατεύει τη δημόσια υγεία και τον καταναλωτή. Στην κατεύθυνση αυτή, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Αντιπεριφέρειας θα πάρουν όλα τα ελεγκτικά μέτρα, ώστε να ανταποκριθούν με τον καλύτερο τρόπο στις απαιτήσεις της κοινωνίας και του δημόσιου συμφέροντος».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ