10.04.20 | 20:32

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ένορκη Διοικητική Εξέταση (Ε.Δ.Ε.) στο Δημόσιο: Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών
25.02.20 | 10:31

Ένορκη Διοικητική Εξέταση (Ε.Δ.Ε.) στο Δημόσιο: Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών

Παροχή οδηγιών, για τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (Ε.Δ.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 126 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει, από το Υπουργείο Εσωτερικών, με σχετική εγκύκλιό του. [ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ]

Στην εγκύκλιο περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία και ειδικότερα,

  • Διαπίστωση ανάγκης διενέργειας ΕΔΕ (πότε και με ποιο σκοπό;)
  • Ανάθεση ΕΔΕ (από ποιον διατάσσεται, από ποιον ενεργείται, προθεσμία ολοκλήρωσης)
  • Διενέργεια ΕΔΕ (ανακριτικές πράξεις)
  • Υποβολή αιτιολογημένης έκθεσης και στη συνέχεια

- Άσκηση πειθαρχικής δίωξης

- Διενέργεια συμπληρωματικής ΕΔΕ

- Ολοκλήρωση διαδικασίας χωρίς πειθαρχική Δίωξη - Αρχειοθέτηση

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ