19.12.18 | 15:34

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενίσχυση του ηλεκτρονικού ελέγχου οικονομικών των ΟΤΑ
27.02.18 | 10:59

Ενίσχυση του ηλεκτρονικού ελέγχου οικονομικών των ΟΤΑ

Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, κ. Γιώργος Ιωαννίδης, υπέγραψε στις 26/02/2018, την ένταξη της Πράξης «Αναβάθμιση και αξιοποίηση της παρεχόμενης οικονομικής πληροφόρησης από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης». Η Πράξη έχει δικαιούχο την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και συνολικό προϋπολογισμό 422.289 ευρώ.

Η παρούσα Πράξη έχεις ως αντικείμενο την αναβάθμιση/βελτιστοποίηση του Κόμβου Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών ο οποίος, αποτελεί ένα εργαλείο με πολλαπλές, σημαντικές λειτουργίες. Ενδεικτικά:

  • Χρησιμοποιείται για την αυτοματοποιημένη συλλογή, μετασχηματισμό, προβολή μέσω δυναμικών αναφορών και διάθεση προς τρίτους φορείς των οικονομικών στοιχείων των Δήμων, των Περιφερειών καθώς και των λοιπών φορέων της Αυτοδιοίκησης (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ).
  • Αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής του ΥΠΕΣ, προκειμένου να επιτελέσει τις αρμοδιότητές της διαβίβασης αξιόπιστων δημοσιονομικών στοιχείων στο Υπ. Οικονομικών, του ελέγχου της μη συσσώρευσης νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών και της εν γένει παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ.
  • Τροφοδοτεί με στοιχεία τις διαδικασίες εξέτασης της ρεαλιστικότητας των προϋπολογισμών και της παρακολούθησης της δημοσιονομικής στοχοθεσίας των ΟΤΑ.
  • Αποτελεί εργαλείο για την άσκηση του ελεγκτικού ρόλου οργάνων όπως, ο Ελεγκτής Νομιμότητας, το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημοσίας Διοίκησης και η Οικονομική Επιθεώρηση του Υπ. Οικονομικών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ