14.10.19 | 20:54

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ » ΦΟΡΕΙΣ » ΠΕΤΑ Α.Ε.

Ενημέρωση του Υπ. ΕΣ.Δ.Α. Ν. Βούτση από τον Πρόεδρο της Π.Ε.Τ.Α. Ν. Χιωτάκη
08.06.15 | 16:07

Ενημέρωση του Υπ. ΕΣ.Δ.Α. Ν. Βούτση από τον Πρόεδρο της Π.Ε.Τ.Α. Ν. Χιωτάκη

Με τον Υπουργό Εσωτερικών Νίκο Βούτση, συναντήθηκε, σήμερα, ο Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. ( Πληροφόρηση - Επιμόρφωση - Τοπική Ανάπτυξη), Νίκος Χιωτάκης, με σκοπό να τον ενημερώσει αναλυτικά για όλα τα θέματα που αφορούν την Εταιρεία. 

Η ενημέρωση έγινε ύστερα από εντολή που έδωσε ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε., Γιώργος Πατούλης, προς τη Διοίκηση της Π.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο της συνάντησης που είχε με τον Υπουργό Εσωτερικών την προηγούμενη εβδομάδα, με σκοπό την προώθηση λύσεων σε μία σειρά από ζητήματα που αφορούν τον Α’ Βαθμό Αυτοδιοίκησης. 

Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος της Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. ενημέρωσε τον Υπουργό για όλα τα θέματα της εταιρείας, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται: 

  • η ενεργοποίηση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Υπ. Εσωτερικών - Κ.Ε.Δ.Ε. και Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε., με στόχο την υποστήριξη ανταποδοτικών έργων ΟΤΑ στους τομείς ενεργειακής αναβάθμισης, ύδρευσης - αποχέτευσης, στερεών αποβλήτων και συγχρηματοδοτούμενων έργων και
  • ο ορισμός μελών παρακολούθησης παραδοτέων της σύμβασης «Εκθέσεις για την πορεία υλοποίησης από την Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007-2013». 

Παράλληλα, κατέθεσε στον Υπουργό μία σειρά από προτάσεις που αφορούν τη βελτίωση της λειτουργίας των Ο.Τ.Α. και την υποστήριξη τους στην υλοποίηση μίας σειράς προγραμμάτων. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ