11.08.20 | 15:49

 

ΑΡΧΕΙΟ » ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας: Αλλαγή στην αμοιβαία μετάταξη δημοσίων υπαλλήλων
12.06.19 | 13:27

Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας: Αλλαγή στην αμοιβαία μετάταξη δημοσίων υπαλλήλων

Με απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, τροποποίηση της αριθμ.πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/129/οικ.9359/6.3.2018 (Β’ 883) απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας αμοιβαίας μετάταξης υπαλλήλων μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας», στην οποία προστίθεται το εξής:

«Η προϋπόθεση της παρ.1 του άρθρου 4 του ν.4440/2016 λαμβάνεται υπόψη μόνο εφόσον πληρούται και από τους δύο φορείς, άλλως η διαδικασία της αμοιβαίας μετάταξης ολοκληρώνεται χωρίς την προϋπόθεση αυτή».

 

Τι λέει η παρ.1 του άρθρου 4 του ν.4440/2016

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των φορέων ως υπηρεσιών υποδοχής στο ΕΣΚ είναι η σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις προηγούμενη έκδοση Οργανισμών κατόπιν αξιολόγησης των δομών τους και η αντίστοιχη κατάρτιση περιγραμμάτων θέσεων εργασίας, καθώς και η καταχώριση των ως άνω στοιχείων εκ μέρους των φορέων στο ψηφιακό Οργανόγραμμα του άρθρου 16.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ