05.07.20 | 00:49

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ » ΔΗΜΟΙ » ΔΕΛΦΩΝ

Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων στους Δελφούς
30.12.13 | 12:07

Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων στους Δελφούς

Ύστερα από την αρ. 13/09-02/23695/1677/20-12-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του Υ.Π.Ε.Κ.Α. εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ: «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη», η πράξη: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ», ύστερα από την υποβολή πλήρους φακέλου μελέτης και σχετική αίτηση χρηματοδότησης του Δήμου Δελφών.

Το συγκεκριμένο έργο εντάσσεται στο γενικότερο Αειφόρο Ενεργειακό Σχέδιο Δράσης του Δήμου Δελφών και στοχεύει μεταξύ των άλλων στην επίτευξη ποσοστού εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας κατά τουλάχιστον 25% και αντίστοιχη μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου, στη μείωση των ενεργειακών εξόδων καθ' όλη την εύλογη διάρκεια ζωής των κτιρίων, στη δυνατότητα ανάπτυξης περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας και ιδιαίτερα των νέων, καθώς και στην προβολή του έργου.

Συγκεκριμένα το έργο που θα δημοπρατηθεί στις αρχές του ερχόμενου έτους, αφορά σε παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης του 2ου Δημοτικού Σχολείου της Αμφίσσης και του ανοιχτού κολυμβητηρίου της Ιτέας, με τη χρήση νέων, καινοτόμων τεχνολογιών εξοικονόμησης και παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. 

Συγκεκριμένα προβλέπονται:

α) Για το 2ο Δημοτικό Σχολείο της Αμφίσσης:

- Προσθήκη θερμομόνωσης κελύφους.

- Αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων με νέα πιστοποιημένα υψηλής ενεργειακής απόδοσης.

- Παρεμβάσεις αναβάθμισης εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης, χώρων και εγκαταστάσεων ΖΝΧ σχολικών κτιρίων.

β) Για το ανοιχτό κολυμβητήριο της Ιτέας:

- Εγκατάσταση γεωθερμικού συστήματος.

- Θερμικό ηλιακό σύστημα.

- Αντικατάσταση υφιστάμενων λεβήτων & καυστήρων.

- Μονώσεις Δικτύων Θέρμανσης.

- Προσθήκη θερμομονωτικού καλύμματος στην κολυμβητική δεξαμενή.

- Σύστημα αυτοματισμών & ελέγχου εγκαταστάσεων.

Ο Δήμαρχος Δελφών Νίκος Φουσέκης δήλωσε σχετικά:

«Η συγκεκριμένη ένταξη εκτός του ουσιαστικού χαρακτήρα της αποτελεί ένα μεγάλο βήμα στην υλοποίηση του περιβαλλοντικού μας σχεδιασμού. 

Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιριακών εγκαταστάσεων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αμφίσσης και του Ανοικτού Κολυμβητηρίου Ιτέας αποτελούν τα πρώτα από μία σειρά έργων βελτίωσης των κτιριακών μας υποδομών που θα πραγματοποιηθούν τα επόμενα χρόνια στο Δήμο μας με πολλαπλά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη για την κοινωνία μας. 

Για άλλη μία φορά ευχαριστώ τις υπηρεσίες και τα αυτοδιοικητικά μας στελέχη που με οργανωμένη και επίμονη προσπάθεια κατάφεραν να προσδώσουν στο Δήμο και τους συμπολίτες μας άλλο ένα έργο με χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ».

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ