02.06.20 | 18:09

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ » ΔΗΜΟΙ » ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Ενεργειακά γίνονται τα σχολεία του Δήμου Παρανεστίου
24.02.14 | 10:57

Ενεργειακά γίνονται τα σχολεία του Δήμου Παρανεστίου

H Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παρανεστίου συνεδρίασε, προκειμένου να αποφασίσει την έγκριση μελέτης, την ψήφιση πίστωσης και να καθορίσει τους όρους δημοπράτησης των έργων: «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Αδριανής με προϋπολογισμό 272.448,00 €» και «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Νικηφόρου με προϋπολογισμό 227.058,00 €».

Με το έργο αυτό, τα οφέλη είναι πολύ σημαντικά όπως:

1. Η εξοικονόμηση ενέργειας κατά 56% περίπου.

2. Η μείωση των λειτουργικών εξόδων.

3. Η μείωση του άμεσα εκπεμπόμενου διοξειδίου του άνθρακα κατά 62.6%.

4. Η μείωση των εκπεμπόμενων ατμοσφαιρικών ρύπων.

5. Η ενθάρρυνση της χρήσης ΑΠΕ και των επενδύσεων εξοικονόμησης ενέργειας στην τοπική Κοινωνία.

6. Η ενημέρωση και εκπαίδευση των μαθητών των συγκεκριμένων σχολείων, αλλά και όλων των μαθητών της τοπικής κοινωνίας, ως προς τις "πράσινες" μορφές παραγωγής ενέργειας και ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης τους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ