25.02.20 | 08:11

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ » ΔΗΜΟΙ » ΚΙΛΚΙΣ

Έναρξη Τμημάτων Μάθησης ΚΔΒΜ Δήμου Κιλκίς
23.10.13 | 09:44

Έναρξη Τμημάτων Μάθησης ΚΔΒΜ Δήμου Κιλκίς

Ο Δήμος Κιλκίς και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων - διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης - ανακοινώνουν την έναρξη των Εκπαιδευτικών Μαθημάτων, για την Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2013, για το Χειμερινό Εξάμηνο της Πρώτης Εκπαιδευτικής Περιόδου λειτουργίας του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Κιλκίς. 

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στο 1ο Γενικό Λύκειο της πόλης του Κιλκίς κάθε Τετάρτη και Παρασκευή κατά τις ώρες 5 - 9 μ.μ. και το Σάββατο από 10 - 2 μ.μ.

Τα πρώτα τμήματα που θα λειτουργήσουν είναι τα εξής:

- Ιταλικά για τον Τουρισμό

- Αγγλικά για το χώρο εργασίας

- Αγροτική Επιχειρηματικότητα - Marketing Αγροτικών προϊόντων

- Βιολογικά Προϊόντα: Παραγωγή - Πιστοποίηση / Διάθεση

- Αγωγή Υγείας - Πρώτες Βοήθειες.

Τα υπόλοιπα Τμήματα Μάθησης, σε σύνολο Αιτήσεων Συμμετοχής περίπου άνω των 250 για όλα τα προτεινόμενα Προγράμματα, θα ξεκινήσουν μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία κατάταξης των Εκπαιδευτών των αντίστοιχων ειδικοτήτων από το Υπουργείο Παιδείας - Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

Τμήματα Μάθησης θα συγκροτούνται καθ΄ όλη τη διάρκεια της Εκπαιδευτικής περιόδου, εφόσον υπάρχουν συμμετοχές. 

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα μάθησης απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης συνοδευόμενης από φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και τηρείται σειρά προτεραιότητας. 

Κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης μπορεί να παρακολουθήσει περισσότερα από ένα τμήματα. 

Για κάθε τμήμα μάθησης πραγματοποιούνται δύο εβδομαδιαίες εκπαιδευτικές συναντήσεις των 2 ωρών και τα προγράμματα ολοκληρώνονται σε 6-10 εβδομάδες. 

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται στο ΚΔΒΜ τις ώρες και τις ημέρες λειτουργίας του. 

Αιτήσεις θα γίνονται αποδεκτές και ηλεκτρονικά στο email: kdvmkilkis@gmail.com.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της λειτουργίας του ΚΔΒΜ, προσφέρονται Δωρεάν Προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης, Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας, τα οποία μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. 

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8  και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Πληροφορίες:

Υπεύθυνη Εκπαίδευσης Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Κιλκίς,  Πηνελόπη Θ. Σιούρδα, τηλ. 23410 20041 (ώρες και μέρες λειτουργίας των τμημάτων) και στο Δήμο Κιλκίς στο τηλέφωνο 23413 52287, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ