14.12.19 | 23:56

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ » ΔΗΜΟΙ » ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ

Έναρξη λειτουργίας ΚΔΑΠ-ΑΜΕΑ στον Δήμο Ηλιούπολης
30.07.15 | 11:47

Έναρξη λειτουργίας ΚΔΑΠ-ΑΜΕΑ στον Δήμο Ηλιούπολης

Ο Δήμος Ηλιούπολης, σε συνεργασία με τον φορέα «Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων ΕΔΡΑ», ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΑΜΕΑ).

Είναι ένα πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Δια Βίου Μάθηση ΕΠ ΑΝΑΔ ΔΒΜ 2014-2015.

Στόχος είναι η παροχή δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και εφήβων με αναπηρία μέσω προγραμμάτων έκφρασης και ψυχαγωγίας, άσκησης λόγου, ανάπτυξης ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, άθλησης και σωματικής αγωγής.

Οι υπηρεσίες θα προσφέρονται δωρεάν στα παιδιά και τις οικογένειες τους, μέσω του προγράμματος της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκηση Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α.).

Για περισσότερες πληροφορίες, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 π.μ. - 17:00 μ.μ., στο τηλέφωνο 210 9929220, κα. Κασσιανή Πανάγιου - Κοινωνική Λειτουργός.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ