15.06.21 | 18:34

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έλεγχος της τήρησης των ωραρίων εργασίας σε Δημόσιο, ΟΤΑ [Εγκύκλιος του ΥΠΕΣ]
14.01.20 | 15:05

Έλεγχος της τήρησης των ωραρίων εργασίας σε Δημόσιο, ΟΤΑ [Εγκύκλιος του ΥΠΕΣ]

Οι φορείς, που δε διαθέτουν ηλεκτρονικό – ψηφιακό μηχανισμό σήμανσης, θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα στην εγκατάστασή του, προκειμένου να διασφαλιστεί ο αποτελεσματικός έλεγχος τήρησης του ωραρίου εργασίας με κατά το δυνατόν ενιαίο τρόπο για το σύνολο των υπαλλήλων, τονίζει σε σχετική εγκύκλιο του το Υπουργείο Εσωτερικών.

Επισημαίνεται ότι, οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και ορίστηκαν πέντε επιλογές ωρών προσέλευσης και αποχώρησης αυτών και η σχετική διαδικασία επιλογής.

Ωστόσο, μπορεί να περιορισθεί η δυνατότητα επιλογής ωραρίου ή και να εξαλειφθεί, εφόσον αυτό επιβάλλεται από λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως εύρυθμης λειτουργίας της υπηρεσίας, καλύτερης εξυπηρέτησης του κοινού, ασφάλειας των εγκαταστάσεων, εξοικονόμησης πόρων κ.λπ.

Όσον αφορά το προσωπικό των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των ΟΤΑ και λοιπών ΝΠΔΔ της χωρικής τους αρμοδιότητας, ο περιορισμός της δυνατότητας επιλογής διαφορετικών ωρών προσέλευσης και αποχώρησης και γενικότερα ο κατά παρέκκλιση καθορισμός τους, γίνεται με απόφαση του οικείου Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Επισυνάπτεται η εγκύκλιος

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ