20.05.19 | 05:21

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ελεγκτικό Συνέδριο: Σημαντική απόφαση για “παρατασιούχους” Καθαριότητας Δήμου
09.06.18 | 08:56

Ελεγκτικό Συνέδριο: Σημαντική απόφαση για παρατασιούχους Καθαριότητας Δήμου

Νόμιμη η σύναψη συμβάσεων ΙΔΟΧ, κατ’ εφαρμογή της παρ.2 του άρθρου 24 του Ν.4479/17, εργαζομένων με ειδικότητα ΔΕ Ηλεκτρολόγων στην Υπηρεσία Καθαριότητας, και ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων στη Υπηρεσία Ύδρευσης – Αποχέτευσης, όπως αναλύει, σήμερα, το epoli.gr παρουσιάζοντας απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου στο Ι’  Τμήμα.

Ειδικότερα, γιατί όπως προκύπτει από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και το έγγραφο επανυποβολής του Δήμου, οι 5 εργαζόμενοι ΙΔΟΧ παρείχαν στις 7.6.2017 και συνεχίζουν να παρέχουν υπηρεσίες που σχετίζονται λειτουργικά με τον τομέα της Καθαριότητας και συνεισφέρουν εν τοις πράγμασι στον τομέα αυτό, ενώ, επιπλέον, όπως ρητά αναφέρεται στην ως άνω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, «απασχολούνται σε θέσεις αντίστοιχων καθηκόντων ανταποδοτικών υπηρεσιών».

Ακολουθεί η Απόφαση

Η ΑΠΟΦΑΣΗ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ