21.02.19 | 12:31

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ελεγκτικό Συνέδριο: Απόφαση πληρωμής συμβασιούχων Καθαριότητας Δήμων
01.06.18 | 08:21

Ελεγκτικό Συνέδριο: Απόφαση πληρωμής συμβασιούχων Καθαριότητας Δήμων

Νόμιμη αποφάνθηκε το Ελεγκτικό Συνέδριο Κλιμάκιο Τμήμα Ι’ η καταβολή αποδοχών σε εργαζόμενο σε Δήμο, σε θέση κλάδου Εργατών Νεκροταφείων και σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συναφθείσα κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 παρ. 2 του ν. 4479/2017, μετά την άρνηση του Αναπληρωτή Επιτρόπου να θεωρήσει το σχετικό ένταλμα πληρωμής, όπως παρουσιάζει, σήμερα, πρώτο, το epoli.gr.

Ως αιτιολογία της άρνησης θεώρησης, ο Αναπληρωτής Επίτροπος προέβαλε ότι, η εντελλόμενη με το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα δαπάνη δεν είναι νόμιμη διότι, ο φερόμενος ως δικαιούχος αυτού προσελήφθη σε θέση κλάδου Εργατών Νεκροταφείων και, συνεπώς, δεδομένου ότι, δεν απασχολήθηκε για την παροχή ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας, η πρόσληψή του δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν.449/2017.

Σχετικά με τον λόγο της διαφωνίας - αμφισβητείται ότι ο ανωτέρω εργαζόμενος υπηρετούσε σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας - απορρίφθηκε από το ΕΣ ως αβάσιμος, «δεδομένου ότι ο ανωτέρω απασχολήθηκε ως προσωπικό που παρείχε γενικά υπηρεσίες σχετικά με την καθαριότητα, κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων (βλ. την 5433/4.12.2017 βεβαίωση του Δημάρχου ΧΧΧ), ο δε προσδιορισμός των υπηρεσιών του με ειδική αναφορά προς τον χώρο, συγκεκριμένα το δημοτικό κοιμητήριο, στον οποίο έπρεπε να εργάζεται, δεδομένης της ιδιαιτερότητας των αναγκών που παρουσιάζει και της ειδικής λειτουργίας που επιτελείται προς το κοινωνικό σύνολο στο χώρο αυτό, και το γεγονός ότι περιλαμβάνονταν στα καθήκοντά του και οι διακριτές εργασίες σχετικά με τις διαδικασίες ταφών και εκταφών, οι οποίες, άλλωστε, οργανικά υπάγονται στο σύνολό τους στις αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, στο οποίο ανήκει γενικά το σύνολο των αρμοδιοτήτων σχετικά με τις υπηρεσίες καθαριότητας του Δήμου, δεν αρκούν, ώστε να θεωρηθεί ότι ο ανωτέρω δεν εντασσόταν στο προσωπικό καθαριότητας που απασχολείται σε ανταποδοτικές υπηρεσίες», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται σε σημείο της απόφασης.

Επισυνάπτεται η Απόφαση

Η ΑΠΟΦΑΣΗ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ