25.01.21 | 16:30

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ » ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ » ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εκτεταμένοι έλεγχοι στην αγορά της Θεσσαλονίκης από τη Μ.Ε. Θεσσαλονίκης
02.05.13 | 10:00

Εκτεταμένοι έλεγχοι στην αγορά της Θεσσαλονίκης από τη Μ.Ε. Θεσσαλονίκης

Το Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κατά το μήνα Μάρτιο 2013, διενέργησε εκτεταμένους ελέγχους με τα ακόλουθα αποτελέσματα:  

- Διαπιστώθηκαν 17 παραβάσεις αγορανομικού περιεχομένου.

- Διαβιβάστηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα 18 μηνυτήριες αναφορές.

- Επιβλήθηκαν σε 8 επιχειρήσεις  άμεσα πρόστιμα, συνολικού ύψους 9.500 € για αγορανομικές παραβάσεις σύμφωνα με το Ν. 3668/08, 6 πρόστιμα συνολικού ύψους 30.000 € για αγορανομικές παραβάσεις σύμφωνα με το Ν. 3668/08 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4072/2012 και σε 12 επιχειρήσεις πρόστιμα με 11 Αποφάσεις Αντιπεριφερειάρχη, συνολικού ύψους 28.000 €, για μη κανονικά – μη ασφαλή τρόφιμα σύμφωνα με την ΚΥΑ 15523/06.

Το σύνολο των επιβληθέντων προστίμων ανήλθε στα 67.500 €. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ