19.09.20 | 09:11

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Έκτακτες προσλήψεις ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ & ΠΕ σε 3 Περιφερειακές Ενότητες
08.04.20 | 17:21

Έκτακτες προσλήψεις ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ & ΠΕ σε 3 Περιφερειακές Ενότητες

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προχωρά στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες και επείγουσες ανάγκες των υπηρεσιών των τριών Περιφερειακών Ενοτήτων, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται από την Παρασκευή 9 Απριλίου 2020 έως και τη Δευτέρα 13 Απριλίου 2020, στις αντίστοιχες Περιφερειακές Ενότητες.

Την πρόσληψη τριάντα τεσσάρων (34) ατόμων ως έκτακτο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας τεσσάρων μηνών, ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που συνεδρίασε την Τρίτη 7 Απριλίου 2020, υπό τον πρόεδρο, Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής και Διοίκησης, Παναγιώτη Σακελλαρόπουλο.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα προχωρήσει σε προσλήψεις έκτακτου προσωπικού και συγκεκριμένα 15 ατόμων για την Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, 12 για την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας και 7 για την Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας.

 

Κατά ειδικότητα οι προσλήψεις ανά Περιφερειακή Ενότητα είναι:

  • Αιτωλοακαρνανία

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ και εν ελλείψει ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ άνευ ειδικότητας 1

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1

ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 3

ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ / ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΩΝ 3

ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ και εν ελλείψει

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ / ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  2

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 1

 

  • Αχαΐα:

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ και εν ελλείψει ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ άνευ ειδικότητας 2

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ  2

ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ και εν ελλείψει

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ / ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 4

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 3

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 2

 

  • Ηλεία:

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ και εν ελλείψει ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ άνευ ειδικότητας 1

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1

ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1

ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ και εν ελλείψει

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ / ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 1

ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ - ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 1

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ