23.01.21 | 17:17

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Εκπρόθεσμος» η Τροπολογία για τις σχολικές καθαρίστριες
31.08.16 | 12:19

Εκπρόθεσμος η Τροπολογία για τις σχολικές καθαρίστριες

«Εκπρόθεσμος» χαρακτηρίστηκε η Τροπολογία του Υπ. Εσωτερικών, για τις σχολικές καθαρίστριες, που κατατέθηκε στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».

Με την κατατεθείσα Τροπολογία, προβλεπόταν η παράταση των συμβάσεων των σχολικών καθαριστριών, για ένα ακόμη διδακτικό έτος, κρινόμενη ως ρύθμιση αναγκαία, για την κάλυψη των άμεσων αναγκών για τον καθαρισμό των σχολείων.

«Εξαιρούνται από την έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 και για το σχολικό έτος 2016-2017, οι συμβάσεις μίσθωσης έργου που συνάπτονται με τις σχολικές καθαρίστριες, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 113 του ν.1892/1990», αναφέρεται.

.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ