16.09.19 | 03:53

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκλογές: Ποιοι δύνανται να μην ψηφίσουν
21.05.19 | 18:43

Εκλογές: Ποιοι δύνανται να μην ψηφίσουν

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, για τους εκλογείς που δεν θα μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις προσεχείς εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019, των αυτοδιοικητικών Αρχών της 26ης Μαΐου2019, καθώς και των επαναληπτικών τους, της 2ας Ιουνίου 2019.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, δεν υποχρεούνται να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα:

  • όσοι θα βρίσκονται στο Εξωτερικό [οφείλουν να εφοδιαστούν με σχετικά δικαιολογητικά (εισιτήρια κ.λπ.), από τα οποία να προκύπτει ότι κατά την ημέρα της ψηφοφορίας βρίσκονταν στο Εξωτερικό] και
  • όσοι έχουν υπερβεί το 70ο  έτος της ηλικίας τους [οι εκλογείς άνω των 70 ετών αν δεν ψηφίσουν δεν υποχρεούνται να προβούν σε καμία ενέργεια].

Για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, δεν είναι υποχρεωτική η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος και σε όσους κατά την ημέρα της ψηφοφορίας θα βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη των διακοσίων (200) χιλιομέτρων από το εκλογικό τμήμα στο οποίο υποχρεούνται να ψηφίσουν.

Οι εκλογείς που δεν θα μπορέσουν να μεταβούν στον τόπο της βασικής τους εγγραφής προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα μπορούν, εφόσον ο τόπος αυτός απέχει πάνω από 200 χιλιόμετρα από τον τόπο διαμονής τους, να παρουσιαστούν την ημέρα των εκλογών στο δήμο του τόπου διαμονής τους και να εφοδιαστούν με σχετική βεβαίωση.

Εκτός από τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις, υπάρχουν κι αυτές, που εκλογείς δεν θα μπορέσουν να ψηφίσουν για άλλους σοβαρούς λόγους, π.χ.

  • Δημόσιοι πολιτικοί υπάλληλοι και στρατιωτικοί.
  • Υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, νοσηλευτικών ιδρυμάτων, οργανισμών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας κ.λπ.
  • Εκλογείς που δεν θα μπορούν να μεταβούν στον τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος για λόγους υγείας.

Σύμφωνα με την ίδια εγκύκλιο, οι εκλογείς αυτοί θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να έχουν στην κατοχή τους σχετικά έγγραφα ή στοιχεία, με τα οποία να δικαιολογούν την παράλειψη άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ