21.09.19 | 18:08

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Έγκριση προσλήψεων συμβασιούχων σε ΟΤΑ
23.05.19 | 19:11

Έγκριση προσλήψεων συμβασιούχων σε ΟΤΑ

Έγκριση σύναψης πέντε (5) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αντιπάρου, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου, με απόφαση του Υπ. Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση.

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει και τις όμοιες του άρθρου 9 του ν. 3812/2009, όπως ισχύει.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ