14.04.21 | 17:09

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Δώρο Χριστουγέννων: Πώς θα διαμορφωθεί
06.09.20 | 09:52

Δώρο Χριστουγέννων: Πώς θα διαμορφωθεί

Από μέρα σε μέρα αναμένεται να ψηφιστεί το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο μεταξύ άλλων προβλέπει την καταβολή Δώρου Χριστουγέννων σε εργαζομένους, οι οποίοι από τον περασμένο Μάιο τέθηκαν υπό το καθεστώς της αναστολής εργασίας λόγω COVID – 19.

Ειδικότερα, στο άρθρο 8 του νομοσχεδίου ορίζεται ο τρόπος καταβολής του Δώρου Χριστουγέννων 2020, « ...στην περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή σύμβαση των απασχολουμένων τίθεται σε αναστολή και η διάρκεια της εργασιακής σχέσης, εξαιρουμένων των διαστημάτων αναστολής, δεν καλύπτει ολόκληρη τη χρονική περίοδο από 1ης Μαΐου έως την 31η Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους, το επίδομα εορτών Χριστουγέννων καταβάλλεται μειωμένο (από τον εργοδότη) λαμβάνοντας υπόψη για τον υπολογισμό του το χρόνο διάρκειας της εργασιακής σύμβασης έως την αναστολή της. Το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής της εργασιακής σύμβασης καταβάλλεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων 2020 υπολογίζεται επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού».

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της ανωτέρω διάταξης προβλέπεται η καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων με κρατική συμμετοχή για τους εργαζομένους που έλαβαν την αποζημίωση ειδικού σκοπού, ήτοι το ποσό των 534 €. Επί της ουσίας, ο εργοδότης θα καταβάλλει το μερίδιο που του αντιστοιχεί στην καταβολή του Δώρου, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα το καλύπτει το Κράτος.

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέρουμε ότι ο υπολογισμός που θα καθορίσει το ύψος του Δώρου δεν θα γίνει με γνώμονα τον μισθό που προβλέπεται στη σύμβαση εργασίας του εργαζομένου. Το ύψος του Δώρου θα διαμορφωθεί  με βάση το ποσό της ειδικής αποζημίωσης για τους μήνες που ο εργαζόμενος είχε τεθεί σε αναστολή και επομένως έλαβε το επίδομα του ειδικού σκοπού.

 

 

* Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ