19.09.20 | 09:23

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ » ΔΗΜΟΙ » ΚΙΛΚΙΣ

Δωρεάν προγράμματα εκπαίδευσης από τον Δήμο Κιλκίς
29.06.13 | 07:44

Δωρεάν προγράμματα εκπαίδευσης από τον Δήμο Κιλκίς

Ο Δήμος Κιλκίς και το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, μέσω της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, θέτουν σε λειτουργία το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Κιλκίς.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8 και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του θα προσφερθούν προγράμματα γενικής εκπαίδευσης, εθνικής και τοπικής εμβέλειας, τα οποία μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. 

Ειδικότερα, στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου μπορούν να δημιουργηθούν σε πρώτη φάση τμήματα για τα ακόλουθα Δωρεάν Προγράμματα Εκπαίδευσης:

  • Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι): 50 ώρες.
  • Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ): 50 ώρες. 
  • Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2 -  Β1): 25 ώρες. 
Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται:

1) Η συμπλήρωση σχετικής αίτησης, η οποία θα διατίθεται στα ΚΕΠ του Δήμου Κιλκίς, από τη Δευτέρα. 1 Ιουλίου 2013.

2) Φωτοτυπία Αστ. Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

Για πληροφορίες στα τηλέφωνα 23413 52150 και 52151 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς  και στο email: sioupop@gmail.com.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ