20.11.18 | 07:24

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Διχογνωμία Συνήγορου του Πολίτη - Δήμου για χρέωση σύνδεσης ύδρευσης δημότη
07.12.17 | 10:24

Διχογνωμία Συνήγορου του Πολίτη - Δήμου για χρέωση σύνδεσης ύδρευσης δημότη

Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε υπόθεση πολίτη που αφορούσε στην κάλυψη των εξόδων επέκτασης του δικτύου ύδρευσης και μεταφοράς του μετρητή στην περιοχή Πάτημα Χαλανδρίου ΙΙ.

Ο πολίτης διαμαρτυρόταν για τη χρέωση αυτή, υποστηρίζοντας ότι είχε ήδη καταβάλει την αναλογούσα εισφορά για τη σύνδεσή του με το δίκτυο ύδρευσης, με την εισφορά σε χρήμα για την ένταξη του ακινήτου του στο σχέδιο πόλης.

Η Αρχή υπογράμμισε ότι η υποχρέωση των ιδιοκτητών για τις δαπάνες κατασκευής των δικτύων ύδρευσης εξαντλείται με την καταβολή εισφοράς σε χρήμα και πρότεινε να επανεξεταστεί ο τρόπος υπολογισμού της εισφοράς σε χρήμα και να διασφαλιστεί η είσπραξη της συμμετοχής των υπόλοιπων φορέων (Δημοσίου, ΟΤΑ).

Σύμφωνα με τον “Συνήγορο”, παρά τις επισημάνσεις του, ο Δήμος Χαλανδρίου εμμένει στη θέση του ότι, τα δίκτυα ύδρευσης δεν περιλαμβάνονται στα κοινόχρηστα δίκτυα που αφορά η εισφορά σε χρήμα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ