24.10.20 | 23:25

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ » ΔΗΜΟΙ » ΘΗΒΑΙΩΝ

Δίπλα στις μητέρες πρόσφυγες ο Δήμος Θηβαίων
31.10.19 | 13:46

Δίπλα στις μητέρες πρόσφυγες ο Δήμος Θηβαίων

Τα στελέχη της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» πράξης με τίτλο: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θηβαίων με λειτουργία Παραρτήματος Κέντρου Ένταξης Μεταναστών», με MIS:5002825 στο πλαίσιο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του ευρύτερου κοινού, πραγματοποίησαν δράση με θέμα «Φροντίζοντας συναισθηματικά ένα παιδί», την Τρίτη 30/10/2019.

Το Κέντρο Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) σε συνεργασία με την Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση (ΜΚΟ) «SolidarityNow» πραγματοποίησε στο χώρο του Κέντρου Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων Θήβας δράση, που απευθυνόταν σε μητέρες πρόσφυγες και είχε ως στόχο να ενημερώσει τον συγκεκριμένο πληθυσμό για την κάλυψη των βασικών αναγκών της τρυφερής αυτής ηλικίας, καθώς και τη συναισθηματική φροντίδα που πρέπει να λαμβάνουν τα παιδιά.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο δημιουργικό διάλογο που είναι σημαντικό να έχουν οι μητέρες με τα παιδιά τους και στη σημασία του αλληλοσεβασμού στις διαφορετικές γνώμες που εκφράζονται.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ