06.06.20 | 16:19

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΦΕΚ διορισμών επιτυχόντων της 3Κ - Οι Δήμοι
18.10.19 | 12:33

ΦΕΚ διορισμών επιτυχόντων της 3Κ - Οι Δήμοι

Δημοσίευση σε ΦΕΚ [επισυνάπτονται], διορισμών επιτυχόντων της Προκήρυξης 3Κ και τις 8.166 θέσεις μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου.

Οι Δήμοι

  • Λεβαδέων (1), (2)
  • Κ. Τζουμέρκων
  • Φιλιατών 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ (2) | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ