15.08.20 | 09:03

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΦΕΚ διορισμών επιτυχόντων της 3Κ
10.12.19 | 11:47

ΦΕΚ διορισμών επιτυχόντων της 3Κ

Διορισμοί επιτυχόντων - δημοσίευση σε ΦΕΚ (επισυνάπτονται) - της Προκήρυξης 3Κ και τις 8.166 θέσεις μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, σήμερα το πρωί:

  • Δήμος Μυκόνου
  • Δήμος Μυκόνου (2)
  • Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Κέρκυρας

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ (2), ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ