15.06.21 | 20:05

 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σε ΦΕΚ οι διορισμοί επιτυχόντων της 3Κ Δήμων
14.01.20 | 18:08

Σε ΦΕΚ οι διορισμοί επιτυχόντων της 3Κ Δήμων

Δημοσίευση σε ΦΕΚ [επισυνάπτεται], το απόγευμα της Τρίτης, διορισμών επιτυχόντων της Προκήρυξης 3Κ και τις 8.166 θέσεις μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου:

  • Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

ΤΟ ΦΕΚ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ