19.01.20 | 01:17

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Σε ΦΕΚ οι διορισμοί επιτυχόντων της 3Κ Δήμων
05.11.19 | 12:47

Σε ΦΕΚ οι διορισμοί επιτυχόντων της 3Κ Δήμων

Δημοσιεύσεις σε ΦΕΚ [επισυνάπτονται], διορισμών επιτυχόντων της Προκήρυξης 3Κ και τις 8.166 θέσεις μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου,  το πρωί της Τρίτης.

Συγκεκριμένα,

- Δήμος Δυτικής Σάμου

- Δήμος Χανίων

- Δήμος Πύλου - Νέστορος

- Δήμος Πύλου - Νέστορος (2)

- Δήμος Σπάρτης

- Δήμος Πύλου - Νέστορος (3)

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΙ ΧΑΝΙΩΝ, ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ (2) | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΙ ΣΠΑΡΤΗΣ, ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ (3) | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ