07.07.20 | 08:41

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Σε ΦΕΚ οι διορισμοί επιτυχόντων της 3Κ Δήμων
04.11.19 | 09:43

Σε ΦΕΚ οι διορισμοί επιτυχόντων της 3Κ Δήμων

Δημοσίευση σε ΦΕΚ [επισυνάπτονται], το πρωί της Δευτέρας, διορισμών επιτυχόντων της Προκήρυξης 3Κ και τις 8.166 θέσεις μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου:

- Δήμος Θέρμου

- Δήμος Θέρμου (2)

 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ 2 | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ