05.07.20 | 14:01

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Σε ΦΕΚ διορισμοί επιτυχόντων της 3Κ
02.12.19 | 16:56

Σε ΦΕΚ διορισμοί επιτυχόντων της 3Κ

Διορισμοί επιτυχόντων - με τη δημοσίευση σε ΦΕΚ (επισυνάπτονται) - της Προκήρυξης 3Κ και τις 8.166 θέσεις μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, το απόγευμα της Δευτέρας:

  • Δήμος Σπάρτης
  • Δήμος Κορινθίων
  • Δήμος Μεγίστης (Ορθή επανάληψη)
  • Δήμος Β. Κέρκυρας
  • Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμων Καλαμάτας – Μεσσήνης και Κοινοτήτων Περιοχών Καλαμάτας

ΔΗΜΟΙ ΣΠΑΡΤΗΣ, ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ Β. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ