09.05.21 | 04:44

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

3K: Σε ΦΕΚ οι διορισμοί επιτυχόντων
21.11.19 | 17:52

3K: Σε ΦΕΚ οι διορισμοί επιτυχόντων

Διορισμοί επιτυχόντων - δημοσίευση σε ΦΕΚ (επισυνάπτονται) - της Προκήρυξης 3Κ και τις 8.166 θέσεις μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, την Πέμπτη:

  • Δήμος Σαρωνικού

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ