05.06.20 | 12:09

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Σε ΦΕΚ διορισμοί σε δήμους επιτυχόντων της 3Κ
14.10.19 | 10:21

Σε ΦΕΚ διορισμοί σε δήμους επιτυχόντων της 3Κ

Δημοσίευση σε ΦΕΚ [επισυνάπτονται], διορισμών επιτυχόντων της Προκήρυξης 3Κ και τις 8.166 θέσεις μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου.

Συγκεκριμένα,

  • Δήμος Λαρισαίων

 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ