29.10.20 | 01:05

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί: Παράταση υποβολής αιτήσεων
21.09.20 | 10:06

Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί: Παράταση υποβολής αιτήσεων

Με γνώμονα την ευρύτερη δυνατή κάλυψη των υποψηφίων, και κατόπιν της από 18.9.2020 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με αριθμ. Πρωτ. Δ11/οικ.37287/1642, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΤΑΑ αποφάσισε ότι:

Δύνανται να υποβάλουν αίτηση και να επωφεληθούν του Προγράμματος, εργαζόμενες/οι που είναι μισθωτές/οι, αυτοαπασχολούμενες/οι, οι οποίες/οι είχαν δικαίωμα υποβολής στη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», περιόδου 2020 – 2021, με την προϋπόθεση ότι δεν έλαβαν voucher, και των οποίων το οικογενειακό εισόδημα είναι μικρότερο του ορίου που θέτει το Πρόγραμμα και η πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προγράμματος παρατείνεται ως ακολούθως:

Υποβολή Αιτήσεων – Ενστάσεων – Αποτελέσματα

Ημερομηνίες

  Περίοδος ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής  

 08 - 25/9/2020

Έως 12:00

Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων

25/9/2020

Ηλεκτρονική Υποβολή Ενστάσεων

 26 - 28/9/2020

Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων

 30/9/2020

 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ