23.01.21 | 16:44

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί: ΝΕΟΣ πίνακας ποσών ανά Περιφέρεια
29.07.16 | 09:27

Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί: ΝΕΟΣ πίνακας ποσών ανά Περιφέρεια

Με απόφαση, που υπογράφει ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ, Θεόδωρος Γκοτσόπουλος, τροποποιείται, μερικώς, η Πρόσκληση της Δράσης: «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής».

Ειδικότερα, τροποποιείται το ποσό, που αφορά στην Δυτική Ελλάδα (765.350 €) και το οποίο γίνεται: 

  • Συγχρηματοδοτούμενο επιλέξιμο: 265.181 € και
  • Συγχρηματοδοτούμενο μη επιλέξιμο: 500.169 €.

Βάσει της αλλαγής αυτής, ο Προϋπολογισμός της Δράσης, ανά Περιφέρεια, διαμορφώνεται ως εξής: 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ