18.04.21 | 23:42

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημόσιο: Παράταση σε κινητικότητα - υπηρεσιακά συμβούλια
26.02.21 | 20:31

Δημόσιο: Παράταση σε κινητικότητα - υπηρεσιακά συμβούλια

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Μ. Βορίδης, κατέθεσε το απόγευμα της Παρασκευής, τροπολογία στο ν/σ του Υπουργείου Εξωτερικών «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού και ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας», με την οποία ρυθμίζονται ζητήματα αρμοδιότητας του Υπ. Εσωτερικών.

Ειδικότερα,

- Με το άρθρο 1 δίνεται παράταση στη νομιμότητα λειτουργίας των Υπηρσιακών Συμβουλίβν η οποία λήγει στις 28 Φεβρουαρίου, Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση, παρατείνεται η εκπροσώπηση των εργαζομένων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια έως τις 30 Ιουνίου 2021. «Η χορήγηση παράτασης κρίθηκε απαραίτητη εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων που βρίσκονται σε ισχύ και δεν επιτρέπουν την οργάνωση της εκπροσώπησής τους».

- Με το άρθρο 2 παρατείνεται έως τις 8 Μαρτίου 2021 ο κύκλος κινητικότητας 2020 ο οποίος έκλεινε στις 28 Φεβρουαρίου, «προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος στους φορείς που δεν έχουν υποβάλει ακόμη τα απαραίτητα στοιχεία να προχωρήσουν στην υποβολή τους».

Παράλληλα, «με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία των μικρών Δήμων «κάτω των 25.000 κατοίκων» αυξάνεται από 65% σε 80% το ποσοστό κάλυψης.

- Τέλος, με το άρθρο 3 δίνεται η δυνατότητα ειδικά σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου να μπορούν να συγκαλούν Γενικές Συνελεύσεις και να λαμβάνουν αποφάσεις διά περιφοράς κατόπιν αιτιολογημένης σχετικής απόφασης του Διοικητικού τους Συμβουλίου. «Το αίτημα έχει τεθεί από το Οικονομικό Επιμελητήριο».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ