03.06.20 | 19:48

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ οι διορισμοί επιτυχόντων της 3Κ - Οι Δήμοι
17.10.19 | 11:08

Δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ οι διορισμοί επιτυχόντων της 3Κ - Οι Δήμοι

Δημοσίευση σε ΦΕΚ [επισυνάπτονται], διορισμών επιτυχόντων της Προκήρυξης 3Κ και τις 8.166 θέσεις μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου.

 

Οι Δήμοι

  • Ξάνθης
  • Καρπάθου
  • Λαρισαίων 

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΙ ΚΑΡΠΑΘΟΥ, ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ