16.07.20 | 05:44

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ διορισμοί επιτυχόντων της 3Κ
15.10.19 | 19:39

Δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ διορισμοί επιτυχόντων της 3Κ

Μετά τους πρωινούς, δημοσίευση σε ΦΕΚ [επισυνάπτονται], διορισμών επιτυχόντων της Προκήρυξης 3Κ και τις 8.166 θέσεις μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου.

Συγκεκριμένα,

- Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας 

ΦΕΚ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ