17.10.18 | 16:32

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δημόσιες συμβάσεις Δήμων: Οδηγός της ΜΟΔ Α.Ε.
01.11.17 | 14:47

Δημόσιες συμβάσεις Δήμων: Οδηγός της ΜΟΔ Α.Ε.

Είναι γνωστό ότι οι δήμοι και ιδίως οι μικροί και απομονωμένοι αντιμετωπίζουν προβλήματα υποστελέχωσης στις υπηρεσίες τους που επωμίζονται την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων.

Η ΜΟΔ με την πολύχρονη πείρα της στη στήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για να βοηθήσει τους δήμους και τους φορείς τους, παρουσιάζει και διαθέτει δωρεάν έναν γενικό Οδηγό για την εφαρμογή του ν. 4412/2016 για τις δημόσιες συμβάσεις και την αντιμετώπιση των συνηθέστερων θεμάτων που ανακύπτουν (ακολουθεί).

Ο Οδηγός παρέχει γενικές οδηγίες με τις κυριότερες αλλαγές του θεσμικού πλαισίου, περιλαμβάνει τα περιεχόμενα άρθρα του νόμου, καθώς και πρότυπα υποδείγματα τευχών και εγγράφων για την ανάθεση έργων, προμηθειών και γενικών υπηρεσιών.

Περιέχει επίσης τον επικαιροποιημένο Οδηγό για ανάθεση μελετών μέχρι 60.000€ από δήμους που εκδόθηκε τον Αύγουστο από τη ΜΟΔ, καθώς και τον νέο Οδηγό για ανάθεση μελέτης Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Master Plan).

Ο Οδηγός διατίθεται ως πλήρες τεύχος αλλά και σε επιμέρους αρχεία σε επεξεργάσιμη μορφή, ώστε οι δήμοι να μπορούν να τα προσαρμόσουν στις ανάγκες τους.

Ο ΟΔΗΓΟΣ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ